Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud:


A  G Venlo B.V.

Keulse Barriere 3
5915 PG – Venlo
Tel.: + 31 (0) 77 39 61 100
Fax: + 31 (0) 77 38 73 616

info@ag-transporte.de

Ontwerp en programmering:


KRAUSE SCHWARZ GmbH

Medienagentur / Werbeagentur

Gelderner Straße 58
47623 Kevelaer

Tel.: +49 (0) 28 32 93 39 0
Fax: +49 (0) 28 32 93 39 20

info@krause-schwarz.de
www.krause-schwarz.de

Impressum

1. Online Content
De auteur neemt geen enkele garantie voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid fout. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.

2. Verwijzingen en links
Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites ( “hyperlinks”) die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou de aansprakelijkheid alleen van toepassing in gevallen in werking treden, waarin de auteur van de inhoud kennis heeft en het zou technisch mogelijk en redelijk zijn om het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hierbij dat op het moment van koppelen, geen illegale inhoud op de pagina’s te kunnen identificeren. Op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / verbonden pagina’s van de auteur heeft geen invloed. Hij distantieert zich dan ook van alle inhoud van alle gelinkte / verbonden pagina’s die zijn gewijzigd na de link. Deze vaststelling geldt voor alle binnen haar eigen Internet-links en verwijzingen evenals voor de buitenlandse inzendingen in gastenboeken, discussiefora, lijsten met links, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waarin de externe toegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die voortvloeit uit het gebruik of de onbruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar niet degene die via koppelingen enkel verwijst naar de desbetreffende publicatie was.

3. Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de beelden, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te respecteren, om zijn eigen foto’s, afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen, audio, videoclips en teksten te gebruiken , Alle eventueel door derden beschermde van Internet merken en handelsmerken zijn de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de eigenaar van het auteursrecht. De loutere vermelding niet de conclusie trekken dat handelsmerken niet beschermd door de wet! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf blijft als enige met de auteur. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Voor zover er is de mogelijkheid om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker op vrijwillige basis in te voeren. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten – indien technisch mogelijk en redelijk – zonder de openbaarmaking van dergelijke gegevens of door het verschaffen van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerd onder de imprint of vergelijkbare informatie, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het versturen van ongevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van spam mails in overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer is als onderdeel van de op deze pagina verwezen internetaanbod worden beschouwd. Indien delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig correct, de overige delen van het document blijven onaangetast in hun inhoud en geldigheid.

Sitemap